คุณสมบัติทั่วไปของบริษัทกฎหมายที่ดีที่สุด

เมื่อฉันตัดสินใจที่จะเปิดธุรกิจของตัวเอง ฉันเริ่มคิดถึงคุณสมบัติที่ทำให้เป็นบริษัทกฎหมายที่ดีที่สุด ในการพิจารณาบริษัทกฎหมายที่ดีที่สุด คุณได้รวมสิ่งต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร และอัตราการลาออกของพนักงานหรือไม่หรือคุณมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติที่ส่งผลต่อสินค้าที่มีค่าที่สุดของสำนักงานกฎหมายลูกค้า ความเห็นของฉันเกี่ยวกับสิ่งนี้คือ บริษัทกฎหมายที่ดีที่สุดจ้างทนายความและพนักงานที่มีคุณภาพซึ่งมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดและความปรารถนาที่จะต่อสู้ภายใต้ขอบเขตทางจริยธรรมสำหรับลูกค้าของพวกเขา

บริษัทกฎหมายปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ประสบความสำเร็จคือผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผู้นำที่ดีจะมีวิสัยทัศน์สำหรับทิศทางของบริษัท ความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า และความปรารถนาที่จะค้นหาคนที่มีใจเดียวกันที่ไม่เพียงเชื่อมั่นในตัวลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเชื่อมั่นในแบรนด์ของบริษัทด้วย ฉันพบในการปฏิบัติของฉันว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับความสำเร็จและการเติบโต พวกเขามักจะขาดการติดต่อกับคนที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นโรงไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนจากสถานการณ์ของคู่หู/เพื่อนร่วมงานรายสัปดาห์ไปทานอาหารกลางวัน

ที่ไม่ค่อยพบในสำนักงาน ผู้นำที่มีประสิทธิภาพในบริษัทกฎหมายที่ดีที่สุดมีความเข้าใจที่ดี เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่ออกมาจากสำนักงาน ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า และการรับรู้ถึงความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงาน ด้วยความสำเร็จและการเติบโต บริษัทกฎหมายที่ดีที่สุดยังมีความเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้าของพวกเขา เมื่อทนายความในบริษัทเหล่านี้พบปะกับลูกค้า ไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันความสำเร็จของทนายความ 

บริษัทกฎหมายแต่เป็นการรับฟังข้อกังวลของลูกค้า

กำหนดเป้าหมายโดยรวมของพวกเขาผ่านตัวแทนจากบริษัทและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ของพวกเขา ทนายความหลายคนมองไปที่ลูกค้าของตนและเห็นสัญญาณดอลลาร์ พวกเขามองหาโอกาสในการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่พวกเขาจะได้รับในกรณีฉุกเฉินสำหรับการชำระบัญชีครั้งใหญ่ ทนายความเหล่านี้ไม่สามารถระลึกถึงการพิจารณาทางจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่สุดข้อหนึ่งของทนายความได้ โดยทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพราะท้ายที่สุดแล้วชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดในโลกจะไม่ทำให้การฝึกฝนประสบความสำเร็จ

หากคุณไม่พอใจและดูแลลูกค้าของคุณอย่างดี บริษัทที่มีกรอบความคิดนี้มักมีอัตราการหมุนเวียนสูง เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับการเรียกเก็บเงินเป็นอันดับแรก พวกเขาเผาทนายความของพวกเขาและนำทนายความคนใหม่เข้ามาและเริ่มกระบวนการใหม่กับพวกเขา สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย พวกเขาอาจไม่รู้ว่าอีก 1 เดือนข้างหน้าทนายความคนใดจะเป็นตัวแทนของพวกเขา คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบริษัทกฎหมายที่ดีที่สุดคือการเน้นที่แคบในสาขากฎหมายเฉพาะ วันเวลาของแพทย์ทั่วไป สอบถามที่ https://www.facebook.com/yukwiwat

This entry was posted in ธุรกิจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.