Category Archives: รีไฟแนนซ์รถ

ความเป็นไปได้ในการรีไฟแนนซ์รถและสินเชื่อรถยนต์ของคุณ

คุณเคยซื้อรถจากตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายมีแผนการชำระเงินให้คุณหรือไม่รีไฟแนนซ์รถ เป็นไปได้ว่า ‘แผนการชำระเงิน’ ของคุณเป็นเงินกู้ที่มีอัตราต่อปี (APR) ซึ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็น บางทีคุณอาจเป็นเจ้าของรถคันนี้ในตอนนี้ คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ของคุณหรือไม่ การรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์สามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ ทว่าหลายคนไม่ทำอย่างนั้น อาจเป็นเพราะพวกเขา รีไฟแนนซ์รถไม่รู้ว่าคุณจะประหยัดได้มากแค่ไหน อาจเป็นเพราะพวกเขาคาดหวังปัญหามากมายกับกระบวนการรีไฟแนนซ์ ความจริงก็คือ ตัวแทนจำหน่ายมักจะให้ APR ที่สูงมากรีไฟแนนซ์รถ เมื่อคุณมองหาบริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ในเว็บ คุณจะทราบได้อย่างรวดเร็วว่าบริการเหล่านี้มี APR ที่ต่ำกว่าที่ตัวแทนจำหน่ายเสนอให้คุณ บางคนมี APR 20% ถึง 25% ผ่านสินเชื่อรถยนต์ของตัวแทนจำหน่าย แต่ไม่จำเป็นต้องทนกับ APR ที่สูงเช่นนี้ มีทางออก คุณรู้หรือไม่ว่าบริษัทประกันภัยหลายแห่งทำการตรวจสอบคะแนนเครดิต แม้ว่าคุณจะมีเครดิตไม่ดีก็ตามรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ของคุณด้วยเครดิตไม่ดีขณะนี้เราอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤติที่กระทบทุกคน วิกฤตสินเชื่อได้พรากความสามารถในการซื้อของเราไปมาก รีไฟแนนซ์รถการให้ยืมมากเกินไปทำให้เราขยายเวลาตัวเองมากเกินไป หลายคนมีคะแนนเครดิตไม่ดี แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ รีไฟแนนซ์รถคุณยังคงสามารถรีไฟแนนซ์รถของคุณและประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ในระยะยาว คะแนนเครดิตที่ไม่ดีมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณค่อนข้างมาก … Continue reading

Posted in รีไฟแนนซ์รถ | Comments Off on ความเป็นไปได้ในการรีไฟแนนซ์รถและสินเชื่อรถยนต์ของคุณ