Category Archives: ปั้นจั่น

ปั้นจั่นและการใช้เทคนิคการจัดการน้ำหนักที่เหมาะสม

เพื่อที่จะใช้รถขุดปั้นจั่นปั้นจั่นได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีอันตราย ปั้นจั่นจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง นอกจากการฝึกอบรมแล้ว รถบรรทุกยังกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบอนุญาตบางอย่าง ปั้นจั่นซึ่งทั้งหมดนั้นไม่สามารถขอรับได้จนกว่าจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับยานพาหนะอย่างเหมาะสมแล้ว ปั้นจั่นด้วยกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยล่าสุดตลอดจนการทำงานพื้นฐานของรถยนต์คันนี้ เพื่อให้ได้รับการรับรองความต้องการเพื่อให้ได้รับการรับรองให้ใช้งานเครื่องขุด ปั้นจั่นข้อมูลที่จำเป็นบางอย่างที่คาดว่าจะเข้าใจและฝึกฝนมาตรฐาน กฎระเบียบ ปั้นจั่นข้อบังคับใครก็ตามที่ใช้ยานพาหนะคันนี้ต้องทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่ OSHA, ANSI และ NESC ให้ไว้ รวมถึงแนวทางด้านความปลอดภัยของรัฐบาลกลาง รัฐ และผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นโดยเฉพาะ ต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือของผู้ผลิต และเฉพาะบุคคล โดยมีหรือไม่มีสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย สติกเกอร์บนอุปกรณ์ ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ข้อมูลความปลอดภัยสิ่งสำคัญคือต้องรับรู้ข้อมูลความปลอดภัยเมื่อเห็น รวมถึงข้อมูลที่เน้นในการอ่านฉลากวัสดุและอุปกรณ์ ปั้นจั่นต้องรู้และเข้าใจสัญญาณเตือนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอันตราย คำเตือน และข้อควรระวัง โดยมีหรือไม่มีสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย ปั้นจั่นสติกเกอร์บนอุปกรณ์ต้องสะอาดเช่นกันอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น สามเหลี่ยม DOT กรวย พลุปั้นจั่น เครื่องดับเพลิง และเข็มขัดนิรภัย จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้ดี เกียร์นี้ควรใช้โดยไม่มีข้อยกเว้นและต้องอยู่ในสภาพดี … Continue reading

Posted in ปั้นจั่น | Comments Off on ปั้นจั่นและการใช้เทคนิคการจัดการน้ำหนักที่เหมาะสม